Om föreningen

 

  • Klubben startade 1958 och antog då namnet Bonäsets Motorbåtsklubb, BMK.  

  • Klubben bestod av 14 medlemmar.

  • Kostnaden för att gå med i klubben var 5 kronor och årsavgiften var också 5 kronor.

  • 1976 bytte klubben namn till Bonäsets Båtklubb, BBK.
  • Idag har klubben, som består av både motor- och segelbåtsägare, 136 medlemmar.

  • Anläggningen sköts av medlemmarna och administreras av styrelsen.

  • Bonäsets Båtklubb är en ideell förening med hemmahamn och hamnanläggning i Bonässund