Välkommen till BBK Bonässund!
- Klubben med det lilla extra

 

Klubbens syfte och ändamål är:
Att tillvarata intresse för hamn - och uppläggningsplatser
Att sköta den egna hamnen och klubbens fastighet
Att verka för sjövett och gott sjömanskap bland medlemmarna
Att stödja och stimulera intresset för båtsporten

 

BBK Bonässund

Har du frågor och funderingar?

Maila oss på

info@bbkbonaset.se

Här hittar du oss!