Arbetsdag

Aretsdagar blev på årsmötet beslutade till:
Lördag den 9 Maj kl 09:00 samt Lördag den 3 Oktober kl 09:00.

Passa på att lägga in dessa datum i kalendern redan nu!

 

Väl mött/ BBK Styrelse